Məktəbəqədər hazırlığı

Ümumi dünyagörüsü səviyyəsinin artirilmasi
Nitqin inkisafi
Hərflərin və rəqəmlərin öyrədilməsi
Diqqətin və yaddasin formalasdirilmasi
Müqayisə və analogiyanin məntiqi 
təfəkkürünün formalasdirilmasi
Əl matorikasi inkisafinin formalasdirilmasi
Ingilis dili ilə ilkin tanisliq
Bayram və sənliklərin keçirilməsi